Cazare » IASI » Iasi » Muzeul Literaturii Romane

Muzeul Literaturii Romane

Muzeul Literaturii Romane Iaşi a fost infiinţat, ca instituţie cu personalitate juridică, in toamna anului 1990, prin desprinderea din Complexul Muzeal Naţional "Moldova”.

In cei 19 ani de existenţă ai Muzeului Literaturii Romane Iaşi, s-a dovedit că principiul specializării, atunci cand este aplicat consecvent, poate da rezultate foarte bune.

Instituţia a crescut de la 10 la 12 muzee; personalul a crescut de la 70 la 91 de angajaţi; rezultatele cercetărilor specialiştilor noştri (reeditări, ediţii de documente – corespondenţă – manuscrise) sunt bine cunoscute; mai multe clădiri din categoria monumentelor istorice au fost restaurate; patrimoniul artistic şi cultural ieşean, Iaşul insuşi, este mai bine cunoscut in ţară prin expoziţiile noastre itinerante; fondurile documentare, bunurile de patrimoniu cultural – naţional din Iaşi sunt promovate şi cunoscute datorită participării specialiştilor noştri la congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări.