Cazare » COVASNA » Zabala » Muzeul Satului

Muzeul Satului

Colecția stabilimentului muzeal a fost fondatã la începutul anilor 1970 de cãtre Pozsony Ferenc, profesor de etnografie la Universitatea Babeș–Bolyai din Cluj. Din 1974, materialul a fost depozitat într-o casã țãrãneascã construitã la începutul secolului 20. În deceniul urmãtor, colecția s-a dezvoltat înglobând și obiecte din diferite zone etnografice ale Ardealului și Moldovei.

În anul 1993 a fost organizatã prima expoziție a muzeului, intitulatã Arta tradiționalã din Zãbala. În anul 2003 a fost deschisã prima expoziție permanentã, Cultura tradiționalã a ceangãilor din Moldova.
Expozițiile pot fi vizitate începând din acel an.